Архив по этикетке: “гундуз”

Янв 24

ТАЛЫШЛАРЫН ТАРИХИ ИРСИНӘ ЈЕНИ ГӘСД!

Бу ҝүнләрдә Moderator.az сајты “araşdırmaçı Sədrəddin Daşkörpülünün Azərbaycan tarixinin maraqlı bir yönünə işıq saçan, xalqın qədimliyini, mənəvi zənginliyini özündə əks etdirən”“Lerikin ucqar dağ kəndində dünyada analoqu olmayan tarixi abidələr” адында арашдырмасыны” тәгдим етмишдир. Лакин материалын башлығында “Азәрбајҹан тарихи” ифадәси ишләнсә дә, мәтни охујанда мәлум олур ки, бу Дашкөрпүлү адында алчаг мәхлугун нијјәти талыш халгынын тарихи ирсини …

Читать далее »