Архив по категории: Страницы на тырки

Янв 10

SON DƏQİQƏ! Beyləqanlı ailə bu dəqiqələrdə sərhəddi keçib Ermənistandan vətəndaşlıq alır

Beyləqanlı ailə bu dəqiqələrdə sərhəddi keçib Ermənistandan vətəndaşlıq almağa hazırlaşır. Bu barədə A24.Az saytına ailə üzvü Rahilə Kərimova bildirib. Bir müddət öncə ailədaxili münaqişə ilə bağlı redaksiyamıza şikayət ünvanlayan sözügedən xanım aidiyyəti qurumların onların problemi ilə məşğul olmadığını bildirmişdi. (Mövzu ilə bağlı daha ətraflı bu linkdən oxuya bilərsiniz: Beyləqanda qız toy gecəsi bakirə çıxmadı, geri qaytarıldı – Qan …

Читать далее »

Янв 09

Azərbaycan: 2017-ci ildə 59 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib – STATİSTİKA

2017-ci ildə Azərbaycanın Təhlükəsizlik və Müdafiə sektorunda ən azı 59 hərbi qulluqçu dünyasını dəyişib. Dünyasını dəyişənlərin 19 nəfəri döyüş, 40 nəfəri isə qeyri döyüş itkisidir. Bu barədə Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutu məlumat verir. Məlumatda qeyd edilir ki, Silahlı Qüvvələrin 19 hərbi qulluqçusu cəbhə xəttində Ermənistan tərəfinin açdığı atəş nəticəsində həlak olub. Bundan başqa 4 hərbçi …

Читать далее »

Янв 06

Хоруз или вә Әлијевин “Мин бир ҝеҹә нағыллары”

Мәним әзиз баҹы вә гардашларым! Чох хошбәхтәм ки, бир ајлыг мәзунијјәтдән сонра, јенидән сизләрлә ҝөрүшә ҝәлмишәм! Сөзүн доғрусу, мәзунијјәтдә олдуғум мүддәтдә дә доғма вәтәнимин вә доғма халгымын һазыркы аҹынаҹаглы вәзијјәти вә ондан чыхыш јоллары һаггында дүшүнҹәләрим бир дәгигә дә олсун мәни раһат бурахмајыб. Даим үрәјимдә ҝөтүр-гој едир, вәзијјәтдән чыхыш јоллары ахтарырам. Даим фикирләширәм ки, һазырда …

Читать далее »

Янв 06

Бүлбүлоғлу ҝетмәлидир ја Илһам Әлијев?

Мәним әзизләрим! Мәзунијјәтдә олдуғум бир ајда вахт тапыб бир нечә ҝүнлүјә Москваја ҝетдим. Чохдан иди ки, һәмјерлиләрими, рәфигәләрими, гоһумларымы вә гоншуларымы ҝөрмүрдүм. Сөзүн дүзү, бурнумун уҹу ҝөјнәјирди онлар үчүн! Нә исә, ҝәлиб чыхдым Москваја. Адәти үзрә таныш-билшләрим һамысы јығышдылар башыма, гызјығды еләдик, үрәк долусу сөһбәтләшдик, дәрдләшдик, Аллаһ верәндән јејиб-ичдик. Тәбии ки, орадакы данышдыгларымызын һамысыны сизләрә …

Читать далее »

Янв 01

Русија Азәрбајҹана хәјанәт едәрми?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Дүшүнүрәм ки, сизләр мәшһур Русија теле вә радио журналисти Владимир Соловјовун Бакыја ҝәлиши илә Азәрбајҹандакы бүтүн илһамсевәрләри вә меһрибансевәрләри бир анын ичиндә неҹә хошбәхт етдијиндән артыг хәбәрдарсыныз! Бу мөвзу илә бағлы Бакынын һөкумәт мәтбуатында јазыланлары охујаркән, гејри-ихтијари олараг мәним јадыма бизим бир ҝөзәл халг маһнысы ҝәлди: “Бүлбүлләр өтүр, ҹәһ-ҹәһ вурур бағда ҝүл …

Читать далее »

Янв 01

МЕҺРИБАНЫН ҺАРАМ ПУЛЛАРЫ

Үздә мәләк, далда кәләк, үстү бәзәк, алты тәзәк Меһрибан! Мәним әзизләрим! Мүасир Азәрбајҹанын ән ҝениш јајылмыш мифләриндән бири “Һејдәр Әлијев адына фондла” әлагәдар јарадылыб вә јајылыб. Сиз ҝөзәл билирсиниз ки, бу Фонд Һедјәр Әлијевин өлүмүндән бир ил сонра, јәни 2004-ҹү илдә тәсис олунуб вә һәмин ҝүндән дә Азәрбајҹан президентинин ширин-шәкәр арвады, һазырда Азәрбајҹанын биринхҹи витсе …

Читать далее »

Дек 29

Меһрибан Әлијева нијәә ағламыр?

Мәним әзиз һәмвәтәнләрим! Сөһбәтимин әввәлиндә ҝөзәл-ҝөјчәк гадынларымыза мүраҹиәт етмәк истәјирәм. Бу ҝүн сизин бајрамыныздыр! Өз бүтүн һәмвәтәнләрими, әзиз баҹыларымы бејнәлхалг гадынлар ҝүнү мүнасибәтилә үрәкдән тәбрик едирәм! Сизләрә сағламлыг, аилә сәадәти, бол ҝүлүш арзулајырам! Һәмчинин истәјирәм сизләрә сәбр арзулајым! Чүнки билирәм ки, бу ҝүн Азәрбајҹанда гадынларын һәјаты ағырдыр. Билирәм ки, сизләри нараһат едән, јухунузу әршә чәкән …

Читать далее »

Дек 28

Азәрбајҹанда Јени ил олаҹагмы?

Мәним әзизләрим! Һазырда јашадығымыз 2017-ҹи ил бир нечә ҝүндән сонра өз ҝүнләрини баша вурур вә тарихин архивинә тәһвил олур. Гаршыдан Јени – 2018-ҹи ил ҝәлир – өмрүмүзүн даһа бир тәгвим или! Нијә “тәгвим или” дејирәм? Чүнки, ҝөзәл билирсиниз ки, Азәрбајҹан Иран сивилизасијасынын тарихи тәркиб һиссәси кими, Јени или адәтән һәр ил мартын 21-дә бајрам едир …

Читать далее »

Дек 21

Һејдәр Әлијев: -“Бу нә гәләт иди еләдин, оғул?!”

Мәним әзизләрим! Һеч шүбһәм јохдур ки, чохларыныз, хүсусилә дә јашлы нәслин нүмајәндәләри истедадлы ҝүрҹү режиссору Резо Чхеидзенин 1964-ҹү илдә чәкдији “Әскәр атасы” бәдии филминә бахмысыныз. Филмин мәзмуну һаггында гысаҹа ону дејим ки, 1942-ҹи илин јајында гоҹаман ҝүрҹү кәндлиси Ҝеорҝи Махарашвили биләндә ки, онун Бөјүк Вәтән мүһарибәсиндә вурушан јеҝанә оғлу јараланыб вә һазырда госпиталда мүалиҹә олунур, …

Читать далее »

Дек 20

Вајбизимҝүнүмүзә!

Мәним әзизләрим! Бир аз өнҹә сизә данышдым бизим һакимијјәтин нә гәдәр фәрсиз олдуғундан, онун реал һәјатдан нә гәдәр аралы дүшдүјүндән, дедим ки, онларын һеч веҹинә дә дејил, халг нә ҝүндә јашајыр! Сизә дедим ки, һакимијјәт башында отуранлар дөвләтимизин бүдҹәси ады алтында бизә сахладыглары гәпик-гурушу неҹә ағылсызҹасына хәрҹләјирләр! Нәтиҹәдә бизә чатан нә олур? Өлкә учурумун астанасында, …

Читать далее »

Предыдущие сообщения «